Zobacz nasz profil na facebook
Dział serwisowy KING zapewnia szybką i dokładną obsługę gwarancyjną oraz pogwarancyjną. Zatrudnia on specjalnie wyszkolonych techników, którzy zawsze szybko i sprawnie służą pomocą w rozwiązaniu ewentualnych problemów technicznych. Wiedza zdobyta w procesie serwisowania jest podstawą do doskonalenia naszych urządzeń.

Zwracamy Państwu szczególną uwagę na korzyści jakie dostarcza regularna konserwacja urządzeń hakowych przeprowadzona u producenta:

W ramach serwisu oferujemy:

Nasze serwisy

UWAGA! Wizyta w serwisach tylko po uprzednim kontakcie z biurem w Słupsku, tel. +48 59 842 57 77.

Formularz zgłoszenia serwisowego

Prosimy o wypełnienie WSZYSTKICH pól formularza. Ułatwi nam to kontakt i prawidłowe wykonanie usługi.
Nazwa firmy:

Adres firmy:

Kod pocztowy i miejscowość:

Adres postoju auta:

Marka i model pojazdu:

Rodzaj zabudowy:

Data zakupu urządzenia:

Telefon kontaktowy:

E-mail:

Opis usterki:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EMBERS Malwina Sommer z siedzibą w Słupsku (76-200) ul. Poznańska 39.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych osobowych, proszę kontaktować się z nami pod adresem: biuro@i-king.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu wykonywania umowy.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest Administrator Danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat do wygasniecia terminu dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 8. Jesli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych oobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W razie niepodania danych , umowa nie będzie mogła być wykonana.
Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć Administratorowi Danych Odobowych, którego dane kontaktowe podane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust.1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczegolna sytuacją.
Zapraszamy do współpracy:
 • ul. Poznańska 39
 • 76-200 Słupsk
 • Tel./Fax: +48 59 842 57 77
 • e-mail: biuro@i-king.pl
i-King | Poznańska 39, Słupsk 76-200 | Województwo pomorskie | tel: 598425777 | mail: biuro@i-king.pl | NIP: 8393045899 | REGON: 220894990 © KING. Wykonanie: